[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: 100FPZ-40

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: 100FPZ-40
Lưu lượng : 100 m3/h.
Cột áp:  20 m.
Công suất động cơ:  11 kW.
Đường kính hút: 65 mm
Đường kính xả: 80 mm
Bơm hóa chất chống ăn mòn 100FPZ-40
Bơm hóa chất chống ăn mòn 100FPZ-40


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: 80FPZ-32

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: 80FPZ-32
Lưu lượng : 50 m3/h.
Cột áp:  32 m.
Công suất động cơ:  7.5 kW.
Đường kính hút: 80 mm
Đường kính xả:  65 mm
Bơm hóa chất chống ăn mòn 80FPZ-32
Bơm hóa chất chống ăn mòn 80FPZ-32


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: 65FPZ-25

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: 65FPZ-25
Lưu lượng : 26 m3/h.
Cột áp:  25 m.
Công suất động cơ:  4 kW.
Đường kính hút: 65 mm
Đường kính xả: 50 mm
Bơm hóa chất chống ăn mòn 65FPZ-25
Bơm hóa chất chống ăn mòn 65FPZ-25


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: 50FPZ-20

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: 50FPZ-20
Lưu lượng : 13 m3/h.
Cột áp:  20  m.
Công suất động cơ:  2.2 kW.
Đường kính hút: 50 mm
Đường kính xả: 40 mm
Bơm hóa chất chống ăn mòn 50FPZ-20
Bơm hóa chất chống ăn mòn 50FPZ-20


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: 40FPZ-18

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: 40FPZ-18
Lưu lượng : 11 m3/h.
Cột áp:  18  m.
Công suất động cơ:  0.55 kW.
Đường kính hút: 40 mm
Đường kính xả: 32 mm
Bơm hóa chất chống ăn mòn 40FPZ-18
Bơm hóa chất chống ăn mòn 40FPZ-18


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: 40FPZ-18

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: 40FPZ-18
Lưu lượng : 11 m3/h.
Cột áp:  18  m.
Công suất động cơ:  0.55 kW.
Đường kính hút: 40 mm
Đường kính xả: 32 mm
Bơm hóa chất chống ăn mòn 40FPZ-18
Bơm hóa chất chống ăn mòn 40FPZ-18


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: 25FPZ-11

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: 25FPZ-11
Lưu lượng : 3.4 m3/h.
Cột áp:  11  m.
Công suất động cơ:  0.75 kW.
Đường kính hút: 32 mm
Đường kính xả: 25 mm
Bơm hóa chất chống ăn mòn 25FPZ-11
Bơm hóa chất chống ăn mòn 25FPZ-11


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: 25FPZ-10

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: 25FPZ-10
Lưu lượng : 2.5 m3/h.
Cột áp:  10  m.
Công suất động cơ:  0.55 kW.
Đường kính hút: 25 mm
Đường kính xả: 20 mm
Bơm hóa chất chống ăn mòn 25FPZ-10
Bơm hóa chất chống ăn mòn 25FPZ-10


Sản phẩm bán chạy