[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: TMDH425

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: TMDH425
Lưu lượng : 600 lít / phút
Cột áp:  29 m.
Công suất động cơ:  3,7 kW
Đường kính hút: 63 mm
Đường kính xả: 50 mm
Bơm axit HCL loãng 30% Model TMDH425
Bơm axit HCL loãng 30% Model TMDH425

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: TMDH422

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: TMDH422
Lưu lượng : 500 lít / phút
Cột áp:  24 m.
Công suất động cơ:  2.2 kW
Đường kính hút: 63 mm
Đường kính xả: 50 mm
Bơm axit HCL loãng 30% Model TMDH422
Bơm axit HCL loãng 30% Model TMDH422

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: TMDH401

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: TMDH401
Lưu lượng : 330  lít / phút
Cột áp:  18 m.
Công suất động cơ:  0,75 kW
Đường kính hút: 50 mm
Đường kính xả: 50 mm
Bơm axit HCL loãng 30% Model TMDH401
Bơm axit HCL loãng 30% Model TMDH401

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: TMDH400

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: TMDH400
Lưu lượng : 280 lít / phút
Cột áp:  13 m.
Công suất động cơ:  0,55 kW
Đường kính hút: 50 mm
Đường kính xả: 50 mm
Bơm axit HCL loãng 30% Model TMDH400
Bơm axit HCL loãng 30% Model TMDH400

Sản phẩm bán chạy