[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: DB22P

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: DB22P
Lưu lượng : 15 m3 / h.
Cột áp:  14 m.
Công suất động cơ: 0.75 HP
Tốc độ quay: 2900 vòng / phút.
Đường kính hút: 1.5''
Đường kính xả: 1.5''
Bơm axit H2SO4 98% Model DB22P
Bơm axit H2SO4 98% Model DB22P

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: DB15P

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: DB15P
Lưu lượng : 30 m3 / h.
Cột áp:  28 m.
Công suất động cơ: 3 HP
Tốc độ quay: 2900 vòng / phút.
Đường kính hút: 1.5''
Đường kính xả: 1.5''
Bơm axit H2SO4 98% Model DB15P
Bơm axit H2SO4 98% Model DB15P

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: DB11P

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: DB11P
Lưu lượng : 27 m3 / h.
Cột áp:  22 m.
Công suất động cơ: 2 HP
Tốc độ quay: 2900 vòng / phút.
Đường kính hút: 2''
Đường kính xả: 1.5''
Bơm axit H2SO4 98% Model DB11P
Bơm axit H2SO4 98% Model DB11P

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: DB10P

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: DB10P
Lưu lượng : 20 m3 / h.
Cột áp:  14 m.
Công suất động cơ: 1 HP
Tốc độ quay: 2900 vòng / phút.
Đường kính hút: 1.5''
Đường kính xả: 1.5''
Bơm axit H2SO4 98% Model DB10P
Bơm axit H2SO4 98% Model DB10P

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: DB8P

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: DB8P
Lưu lượng : 15 m3 / h.
Cột áp:  14 m.
Công suất động cơ: 0.75 HP
Tốc độ quay: 2900 vòng / phút.
Đường kính hút: 1.5''
Đường kính xả: 1.5''
Bơm axit H2SO4 98% Model DB8P
Bơm axit H2SO4 98% Model DB8P

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: DB7P

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: DB7P
Lưu lượng : 3.5 m3 / h.
Cột áp:  7.5 m.
Công suất động cơ: 0.12 kW
Tốc độ quay: 2900 vòng / phút.
Đường kính hút: 1''
Đường kính xả: 0.5''
Nhiệt độ : -20 ℃ ~ 80 ℃.
Bơm axit H2SO4 98% Model DB7P
Bơm axit H2SO4 98% Model DB7P

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: DB6P

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: DB6P
Lưu lượng : 9 m3 / h.
Cột áp:  10 m.
Công suất động cơ: 0.5 HP
Tốc độ quay: 2900 vòng / phút.
Đường kính hút: 1.5’’
Đường kính xả: 1.5’’
Nhiệt độ : -20 ℃ ~ 80 ℃.
Bơm axit H2SO4 98% Model DB6P
Bơm axit H2SO4 98% Model DB6P

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  
Model: DB3P

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: DB3P
Lưu lượng : 3.5 m3 / h.
Cột áp:  7.5 m.
Công suất động cơ: 0.12 kW
Tốc độ quay: 2900 vòng / phút.
Đường kính hút: 1''
Đường kính xả: 0.5''
Nhiệt độ : -20 ℃ ~ 80 ℃.
Bơm axit H2SO4 98% Model DB3P
Bơm axit H2SO4 98% Model DB3P

Sản phẩm bán chạy