[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-100R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-100R
Lưu lượng : 120 lit / phút.
Cột áp:  9 m.
Công suất động cơ:  250 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-100R
Bơm hóa chất MP-100R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-70R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-70R
Lưu lượng : 86 lit / phút.
Cột áp: 6.7 m.
Công suất động cơ:  150 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-70R
Bơm hóa chất MP-70R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-55RZ

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-55RZ
Lưu lượng : 25 lit / phút.
Cột áp:  10 m.
Công suất động cơ:  90 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-55RZ
Bơm hóa chất MP-55RZ


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-55R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-55R
Lưu lượng : 60 lit / phút.
Cột áp:  5.6 m.
Công suất động cơ:  90 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-55R
Bơm hóa chất MP-55R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-40RX

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-40RX
Lưu lượng : 75 lit / phút.
Cột áp:  3.3 m.
Công suất động cơ:  65 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-40RX
Bơm hóa chất MP-40RX


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-40R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-40R
Lưu lượng : 45 lit / phút.
Cột áp:  4.6 m.
Công suất động cơ:  65 W.
Đường kính hút: 20 mm
Đường kính xả: 20 mm
Bơm hóa chất MP-40R
Bơm hóa chất MP-40R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-30RZ

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-30RZ
Lưu lượng : 17 lit / phút.
Cột áp:  11 m.
Công suất động cơ:  45 W.
Đường kính hút: 18 mm
Đường kính xả: 18 mm
Bơm hóa chất MP-30RZ
Bơm hóa chất MP-30RZ


Sản phẩm bán chạy

Bơm bóa chất Inox 304
Bơm màng
Bơm hóa chất lót nhựa